Każdemu Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zakupu w ciągu 14 dni.
Koszty przesyłki zwrotnej zakupionego towaru pokrywa Kupujący.
Zwracany towar, wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy należy dostarczyć osobiście bądź odesłać na adres:
F.H.U. FLEXBELT Aneta Wojciechowska
Brdów, ul. W. Jagiełły 2A
62-620 Babiak
Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym zgodnie z art. 27 ust. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r, poz. 827). Dokonując zwrotu towaru Kupujący powinien zwrócić go wraz z oryginalnym opakowaniem producenta, a także instrukcjami oraz wszelką inną dokumentacją załączoną do produktu. 5Kupujący zobowiązany jest do odesłania towaru niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy jego zakupu (poprzez wysłanie informacji e-mail zgodnie z danymi jak wyżej, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia tego oświadczenia.
Do czasu otrzymania odesłanego towaru F.H.U. FLEXBELT Aneta Wojciechowska ma prawo do wstrzymania się ze spełnieniem świadczenia wzajemnego w postaci zwrotu ceny za towar.
Zwrot ceny następuje przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego w terminie do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu
Towar oznaczony na stronach sklepu jako komplet lub zestaw, należy odesłać w całości. Nieskuteczne jest odstąpienie Kupującego i odesłanie tylko poszczególnych elementów składających się na komplet lub zestaw.
Sprzedający nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu jeśli: - otrzymał oświadczenie o zwrocie wysłane po upływie 14 dni od daty otrzymania przez kupującego towaru; - rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (m.in. element, na którym dokonano obróbki bądź też został przycięty na wskazany przez kującego wymiar np. śruby trapezowe, prowadnice liniowe, taśmy transportowe, itp.); - rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; - zakup kupującego był związany z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą (faktura wystawiona na firmę); - sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu utraci prawo odstąpienia od umowy. - usługi lub przedmioty, których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Formularz reklamacji

Formularz odstąpienia od umowy